Алгебарски изрази


Задатак 1 Задатак 2 Задатак 3 Задатак 4

Полиноми


Задатак 1 Задатак 2 Задатак 3 Задатак 4 Задатак 5 Задатак 6

Сабирање полинома


Задатак 1 Задатак 2 Задатак 3 Задатак 4 Задатак 5 Задатак 6

Одузимање полинома


Задатак 1 Задатак 2 Задатак 3

Множење полинома


Задатак 1 Задатак 2 Задатак 3 Задатак 4 Задатак 5 Задатак 6
Задатак 7 Задатак 8 Задатак 9 Задатак 10 Задатак 11 Задатак 12
Задатак 13 Задатак 14 Задатак 15 Задатак 16 Задатак 17 Задатак 18

Дељење полинома


Задатак 1 Задатак 2 Задатак 3

Кадрат бинома


Задатак 1 Задатак 2 Задатак 3 Задатак 4 Задатак 5

Разлика квадрата


Задатак 1 Задатак 2 Задатак 3 Задатак 4 Задатак 5

Растављање полинома на чиниоце


Задатак 1 Задатак 2 Задатак 3 Задатак 4 Задатак 5 Задатак 6
Задатак 7 Задатак 8 Задатак 9 Задатак 10 Задатак 11 Задатак 12
Задатак 13 Задатак 14 Задатак 15 Задатак 16 Задатак 17 Задатак 18
Advertisements