Круг

Задатак 1 Задатак 2 Задатак 3 Задатак 4

Централни и периферијски угао круга

Задатак 1 Задатак 2 Задатак 3 Задатак 4 Задатак 5
Задатак 6 Задатак 7 Задатак 8 Задатак 9 Задатак 10

Обим круга

Задатак 1 Задатак 2 Задатак 3 Задатак 4 Задатак 5

Дужина кружног лука

Задатак 1 Задатак 2 Задатак 3 Задатак 4 Задатак 5 Задатак 6

Површина круга

Задатак 1 Задатак 2 Задатак 3 Задатак 4 Задатак 5

Површина кружног исечка

Задатак 1 Задатак 2 Задатак 3 Задатак 4 Задатак 5 Задатак 6
Advertisements